Izrada alata i delova

MPK Alatnica bavi se izradom novih alata za brizganje plastike i štancovanje lima kao i njihovom reparaciom i servisiranjem.

Alatnica godišnje proizvede oko 10 novih, i servisira preko 300 alata.

MPK Alatnica bavi se projektovanjem i izradom alata za brizganje plastike, alata za duvanje i termoformiranje, kao i reparacijom i održavanjem alata.

Uz stručan kadar sa ogromnim iskustvom i primenom savremenih CNC mašina garantujemo fluidan rad proizvoda, bez obzira na  potrebna dodatna kretanja i složenost samog sklopa. Na ovaj način nastavljena je porodična tradicija izgradnje uspeha kvalitetom i poverenjem.

JK_Mold

Proces izrade alata počinje na bazi crteža dostavljenog od strane kupca, koji može biti u 3D, 2D crtežu ili da se projektuje na osnovu zahteva kupca. Sledeći koraci su izrada konstrukcije alata, proizvodnja komponenata samog alata, sklapanje, kao i testiranje ispravnosti i funkcionalnosti na našim brizgaljkama.

Tokom kompletnog procesa kupac može biti informisan o svakoj fazi izrade alata.

Naša alatnica je potpuno opremljena, tako da možemo da proizvedemo sve vrste alata male i srednje veličine. Po završetku izrade, alat testiramo na našim brizgaljkama i dostavljamo probne komade kupcu radi verifikacije.

Galerija slika

Mašine