Brizganje plastike

MPK Trejd je stručno specijalizovan za razvoj i serijsku proizvodnju brizganih plastičnih proizvoda.

Brizganje je jedan od najraširenijih tehnoloških postupaka prerade plastičnih materijala. Razvoj novih materijala i sve veći zahtevi u eksploataciji proizvoda dobijenih brizganjem uslovili su i razvoj i usavršavanje različitih postupaka brizganja.

Proces proizvodnje delova od plastike metodom brizganja je veoma jednostavna metoda, jer na mašinama brizgalicama postoji mogućnost postavljanja različitih kalupa (alata), tako de se mogu izraditi različiti delovi.

Galerija slika

Proizvodi

Proizvodni pogon